Centrála CZ: +420 283 009 111

POVINNOST NAHLÁŠENÍ V PŘÍPADĚ ŠKODY

K nehodám může docházet, nikdo si před nimi není jistý. Rozhodující je, aby zákazník PEMA v případě škody zvolil správný postup.

Mějte na paměti:
V případě škody jste povinni škodu nahlásit PEMA do 48 hodin.
Pokud tuto povinnost nahlášení porušíte, ohrozíte svoji stávající ochranu vyplývající ze sjednaného osvobození od odpovědnosti!

Informace

Sdělení o následcích v případě porušení povinnosti informování a objasnění po pojistné události:
 

Na základě smluvních dohod nám musíte po vzniku pojistné události poskytnout veškeré informace, které poslouží k objasnění skutkového stavu (takzvaná povinnost objasnění) nebo jsou potřebné k určení pojistné události, resp. rozsahu naší povinnosti plnění (takzvaná povinnost informovat).

Pokud podvodně nebo úmyslně porušíte svoji povinnost na poskytnutí informací nebo vysvětlení, budeme zproštěni povinnosti plnění.

Pokud oproti tomu hrubě porušíte některou z těchto povinností, můžeme naše plnění krátit v poměru závažnosti vašeho provinění. Od krácení bude upuštěno, pokud prokážete, že jste povinnost hrubým způsobem neporušili. 

Máte otázky nebo si přejete osobní poradenství? Obraťte se na nás! Těšíme se na vaši poptávku.

KONTAKTY