Centrála CZ: +420 283 009 111

OPTIMÁLNÍ MANAGEMENT VOZOVÉHO PARKU DÍKY TELEMATICE

Využijte naši nabídku telematiky pro optimalizaci managementu vašeho vozového parku. Pro sledování nákladních automobilů, návěsů a výměnných nástaveb pronajatých u nás vám nabízíme telematický portál nezávislý na výrobci, umožňující integraci údajů z různých systémů.

PEMA je s vozovým parkem čítajícím více než 18 000 jednotek a celoevropskou sítí dílen předním pronajímatelem tažných souprav těžké třídy v Evropě nezávislým na výrobci. Jako součást rozsáhlé servisní nabídky nabízí PEMA svým zákazníkům telematický portál, kde jsou soustředěny údaje ze systémů různých výrobců, a který umožňuje na první pohled rozpoznat důležité informace a tím enormně usnadňuje dispozici zakázek.

Řešení telematiky od PEMA je k dispozici pro krátkodobé i dlouhodobé pronájmy. Kromě toho PEMA na přání poskytuje telematické údaje i pro individuální systémy EPR nebo spediční software.

SLEDOVÁNÍ ÚDAJŮ O POLOZE A VOZIDLE V REÁLNÉM ČASE

Na telematickém portálu lze vedle údajů o poloze v reálném čase také vyvolat údaje o stavu vozidla a technické údaje. Významnými funkcemi jsou přitom sledování údajů o vozidle a údajů o nakládce a také centrální vizualizace údajů.

Aktuální údaje o poloze, nepřetržité sledování chlazených transportů a sledování neplánovaných otevření dveří přitom podporují efektivní řízení logistických procesů.

PŘEHLED BALÍČKŮ TELEMATIKY

Trailer Basic s těmito službami:

 • Lokalizace
 • Průběh polohy
 • Zónové monitorování
 • Údaje EBS
 • Stav připojení
 • Stav dveří

Truck Basic s těmito službami:

 • Lokalizace       
 • Údaje o vozidle
 • Průběh polohy  
 • Zónové monitorování
 • Údaje z tachografu
 • Odhad doby řízení
 • Analýza stylu jízdy

Balíček Truck Driver: Truck Basic +

 • Ecoresponse   
 • Zpracování zakázky     
 • Navigace

Stažení údajů z tachografu

Dálkový dotaz na kartu řidiče

Vyhodnocování údajů řidiče/velkokapacitní paměť
Všimněte si k tomuto tématu také nabídky Akademie PEMA:
Školení v používání tachografu podle (EU) č. 165/2014)

Vyhodnocování doby řízení a klidové doby
všimněte si k tomuto tématu také nabídky Akademie PEMA:
Školení v používání tachografu podle (EU) č. 165/2014)

Samozřejmě vám dáme k dispozici výkony Telematiky PEMA nejen pro pronajatá vozidla PEMA, ale na přání i pro vaše vlastní vozidla.

PŘEHLED BALÍČKŮ TELEMATIKY

Trailer Basic

Lokalizace

Průběh polohy

Zónové monitorování

Údaje EBS

Stav připojení

Stav dveří

 

Trailer Cool

Lokalizace

Průběh polohy

Zónové monitorování

Údaje EBS

Stav připojení

Stav dveří

Průběhy teploty

Poplašná zařízení

Parametry chladicího zařízení

Archivace

Truck Basic

Lokalizace

Údaje o vozidle

Průběh polohy  

Zónové monitorování

Údaje z tachografu

Odhad doby řízení

Analýza stylu jízdy

 

 

Truck Driver

Ecoresponse

Zpracování zakázky

Navigace

 

Stažení údajů z tachografu
Dálkový dotaz na kartu řidiče

Vyhodnocování údajů řidiče/velkokapacitní paměť
Všimněte si k tomuto tématu také nabídky Akademie PEMA:
Školení v používání tachografu podle (EU) č. (165/2014))
    
Vyhodnocování doby řízení a klidové doby
všimněte si k tomuto tématu také nabídky Akademie PEMA:
Školení v používání tachografu podle (EU) č. (165/2014)

Samozřejmě vám dáme k dispozici výkony Telematiky PEMA nejen pro pronajatá vozidla PEMA, ale na přání i pro vaše vlastní vozidla.

Máte otázky nebo si přejete osobní poradenství? Obraťte se na nás! Těšíme se na vaši poptávku.

KONTAKTY