Centrála CZ: +420 283 009 111

TRANSPARENTNOST, ČETNOST A BEZPEČNOST KALKULACE

PEMA Safe Return činí nasazení vozidla včetně vrácení vozidla předvídatelným.

PEMA Safe Return vás chrání před neočekávanými dodatečnými náklady při vrácení vozidla. I bez tohoto pojištění posoudíme stav vozidla vždy čestně a transparentně. Užitková vozidla jsou užitková v pravém smyslu slova. Proto vám nevzniknou žádné další náklady za normální opotřebení. U násilných škody tyto ovšem vyfakturujeme podle jasně určeného katalogu škod tomu, kdo je způsobil.

S pojistným produktem „Safe Return“ tyto náklady snížíte a již se tak nemusíte starat o bezpečnost kalkulace. Je tím kryta i ztráta klíče od zapalování, dálkového ovládání nebo jiné typické chybějící díly. Kromě toho mohou být pojištěna poškození nad rámec normálního opotřebení do definované částky

Transparentnost, četnost a bezpečnost kalkulace – s PEMA Safe Return je nasazení vozidla včetně jeho vrácení předvídatelné.

Máte otázky nebo si přejete osobní poradenství? Obraťte se na nás! Těšíme se na vaši poptávku.

KONTAKTY