Centrála CZ: +420 283 009 111

Pobočka

 

TIP Trailer Services Czech Republic s.r.o.

Oldřichova 158

CZ-272 03 Kladno, Czech Republic

Phone: +420 323 637 590

IČ 27180140 

zapsané v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl C, vložka 102384

Vedení společnosti

TIP Trailer Services Germany GmbH

Bredowstrasse 20

22113 Hamburg, Germany

Phone: +49 40/350 88 01

Fax: +49 40/350 88 222

Email: tip-marketing-central (at) tipeurope.com

Generální manažer: Oliver Bange, Lars von Ohlen, Robert Fast

Registrováno u soudu: District Court Hamburg

Registrační číslo: HRB 71756

Identifikační číslo pro daň z obratu. Sekce 27a UStG: DE 813129460

Máte otázky nebo si přejete osobní poradenství? Obraťte se na nás! Těšíme se na vaši poptávku.

KONTAKTY