Centrála CZ: +420 283 009 111

PEMA Praha spol. s r.o.

Sídlo společnosti

Dopraváků 723
CZ-18400 Praha 8
Czechia
Telefon: 00420.283 009 333
Fax: 00420.283 009 500
Kontakt prostřednictvím e-mailu 

DPH ID No.: CZ15273296
Daňové číslo: 15273296
Jednatelství: Stanislav Majza a Peter Ström
Sídlo společnosti: CZ-18400 Praha 8
Obchodní rejstřík: 15273296

Oznámení zaměstnancům společnosti PEMA Praha spol. s r.o.

Vážení zaměstnanci,

v souladu s § 59n) zák. č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev v akt. znění (dále též „ZoP“), vás tímto informuji, že dne 17. srpna 2018 byl vypracován Projekt přeshraniční fúze sloučením a návrh smlouvy o přeshraničním sloučení,  který  se  týká  přeshraniční  fúze  sloučením společnosti  PEMA Praha spol. s .r o. v postavení  nástupnické  společnosti  a společnosti PEMA SLOVAKIA, spol. s r.o., se sídlem Pri prachárni 20, Košice, 040 01, Slovenská republika, IČ: 31665802, v postavení zanikající společnosti. Přeshraniční fúzí sloučením dle Projektu zanikne společnost PEMA SLOVAKIA, spol. s r.o., tj. bude zrušena bez likvidace a jejím univerzálním právním nástupcem se stane společnost PEMA Praha, spol. s r.o. jakožto nástupnická společnost. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2019. Práva a nároky zaměstnanců zúčastněných společností budou ke dni účinnosti fúze plně zachována a zaručena tak, jako doposud a hromadné propouštění zaměstnanců v souvislosti s fúzí není plánováno. V důsledku fúze se obsah práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zúčastněných společností nezmění. Uskutečnění přeshraniční fúze tak nebude mít na zaměstnanost ani na jednotlivé zaměstnance zúčastněných společností žádné negativní právní, ekonomické či sociální dopady.

Dne 10.9.2018 byla vypracována ve smyslu §24 a ustanovení § 59p ZoP také Zpráva o přeshraniční přeměně.

Oba výše uvedené dokumenty Vám tímto v souladu s § 59 n) ZoP zasíláme z důvodu možnosti seznámení se s nimi přílohou a upozorňujeme Vás, že dle §59 n) odst. 1 ZoP máte právo se k nim písemně vyjádřit.

S pozdravem

PEMA Praha spol. s r.o.
Ing. Stanislav Majza, jednatel

Máte otázky nebo si přejete osobní poradenství? Obraťte se na nás! Těšíme se na vaši poptávku.

KONTAKTY